Signal Transduction Assays

30 Product(s)
 1. AK/ PAK2 Assay Kit (GLO111-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 2. AK/PAK2 Detection Kit (GLO151-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 3. Arf1 G-LISA Activation Assay Kit (BK132)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 4. Arf6 G-LISA Activation Assay Kit (BK133)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 5. CK2 Assay Kit 1 (GLO112-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 6. CK2 Assay Kit 2 (GLO112-02)

  £323.75
  Product Size: 1 kit
 7. cPK Assay Kit (GLO117-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 8. eIF4E Detection Kit (GLO153-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 9. G-LISA Bundle (BK135 = BK124-S + BK127-S + BK128-S) (BK135)

  £1,221.48
  Product Size: 3 KITS (24 assays/kit)
 10. GAP Assay Kit (BK105)

  £543.35
  Product Size: 80-160 assays
 11. GEF Exchange Assay (BK100)

  £546.00
  Product Size: 60-300 assays
 12. I1PP2A Detection Kit (GLO149-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 13. I2PP2A Detection Kit (GLO150-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 14. MBPK Assay Kit (GLO113-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 15. PAK Detection Kit (GLO152-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 16. PP2AC Detection Kit (GLO148-01)

  £574.00
  Product Size: 1 kit
 17. Rac1 G-LISA Activation Assay Kit (BK126)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 18. Rac1,2,3 G-LISA Activation Assay Kit (BK125)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 19. RalA G-LISA Activation Assay Kit (BK129)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 20. Ras G-LISA Activation Assay Kit (BK131)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 21. RhoA ELISA Kit (BK150)

  £400.14
  Product Size: 96 assays
 22. RhoA G-LISA Activation Assay (luminescence) (BK121)

  £732.89
  Product Size: 96 assays