InVivo Antibody Inhibitors

30 Product(s)
 1. Adalimumab (anti-TNF-alpha) (A2010-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 2. Anti-mouse CD4-InVivo (A2101)

  Starting at: £62.00

 3. Anti-mouse CD8α-InVivo (A2102)

  Starting at: £63.00

 4. Anti-mouse IFNγ-InVivo (A2105)

  Starting at: £62.00

 5. Anti-mouse NK1.1-InVivo (A2114)

  Starting at: £62.00

 6. Atezolizumab (anti-PD-L1) (A2004-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 7. Avelumab (anti-PD-L1) (A2015-5mg)

  £580.00
  Product Size: 5mg
 8. Bevacizumab (anti-VEGF) (A2006-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 9. Camrelizumab (anti-PD-1) (A2016-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 10. Cetuximab (anti-EGFR) (A2000-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 11. Daratumumab (anti-CD38) (A2027-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 12. Durvalumab (anti-PD-L1) (A2013-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 13. Infliximab (anti-TNF-alpha) (A2019-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 14. Ipilimumab (anti-CTLA-4) (A2001)

  Starting at: £783.00

 15. Nivolumab (anti-PD-1) (A2002-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 16. Obinutuzumab (anti-CD20) (A2023-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 17. Pembrolizumab (anti-PD-1) (A2005-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 18. Pertuzumab (anti-HER2) (A2008-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 19. Ramucirumab (anti-VEGFR2) (A2003-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 20. Rituximab (anti-CD20) (A2009-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 21. Sarilumab (anti-IL-6Rα) (A2011-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 22. Secukinumab (anti-IL-17A) (A2025-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 23. Spartalizumab (anti-PD-1) (A2017-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 24. Tocilizumab (anti-IL-6R) (A2012-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 25. Trastuzumab (anti-HER2) (A2007-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 26. Ustekinumab (anti-IL-12/IL-23) (A2024-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg