InVivo Antibody Inhibitors

17 Product(s)
 1. Adalimumab (anti-TNF-alpha) (A2010-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 2. Anti-mouse CD4-InVivo (A2101)

  Starting at: £62.00

 3. Anti-mouse CD8α-InVivo (A2102)

  Starting at: £63.00

 4. Atezolizumab (anti-PD-L1) (A2004-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 5. Bevacizumab (anti-VEGF) (A2006-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 6. Camrelizumab (anti-PD-1) (A2016-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 7. Cetuximab (anti-EGFR) (A2000-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 8. Durvalumab (anti-PD-L1) (A2013-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 9. Ipilimumab (anti-CTLA-4) (A2001)

  Starting at: £783.00

 10. Nivolumab (anti-PD-1) (A2002-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 11. Pembrolizumab (anti-PD-1) (A2005-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 12. Pertuzumab (anti-HER2) (A2008-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 13. Rituximab (anti-CD20) (A2009-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 14. Sarilumab (anti-IL-6Rα) (A2011-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 15. Spartalizumab (anti-PD-1) (A2017-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 16. Tocilizumab (anti-IL-6R) (A2012-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg
 17. Trastuzumab (anti-HER2) (A2007-5mg)

  £579.00
  Product Size: 5mg