G-LISA Activation Assays

18 Product(s)
 1. Arf1 G-LISA Activation Assay Kit (BK132)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 2. Arf6 G-LISA Activation Assay Kit (BK133)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 3. G-LISA Bundle (BK135 = BK124-S + BK127-S + BK128-S) (BK135)

  £1,221.48
  Product Size: 3 KITS (24 assays/kit)
 4. Rac1 G-LISA Activation Assay Kit (BK126)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 5. Rac1,2,3 G-LISA Activation Assay Kit (BK125)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 6. RalA G-LISA Activation Assay Kit (BK129)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 7. Ras G-LISA Activation Assay Kit (BK131)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 8. RhoA ELISA Kit (BK150)

  £400.14
  Product Size: 96 assays
 9. RhoA G-LISA Activation Assay (luminescence) (BK121)

  £732.89
  Product Size: 96 assays
 10. Ubiquitin Affinity Beads (UBA01-beads)

  £429.00
  Product Size: 40 rxs