Chromogenic Activity Assay Kits

5 Product(s)
  1. Human PAI-1 Chromogenic Activity Kit (CP1100)

    £402.19
    Product Size: 96 Well Plate
  2. Human tPA Chromogenic Activity Assay Kit (CT1001)

    £402.19
    Product Size: 96 Well Plate